Home
Up

Религиозен продукти

Серия V (бял - сребро)

            V 390 -07     V 390C       V 390       V 390 -06

 V 394 -07   V 394C       V 375C    V 394        V 394 -06

 • V 390 -07: Малък керамичен свещ на закачане, с верига сълза и сребърен капак с гирлянда.

 • V 390C: Малък керамичен керосин свещ на закачане, с верига сълза и бяло стъкло.

 • V 390: Малък керамичен свещ на закачане, с верига сълза, прост.

 • V 390 -06: Малък керамичен свещ на закачане, с верига сълза и сребърен капак.

 • V 394 -07: Керамичен свещ с сребърен капак с гирлянда на маса.

 • V 394C: Керамичен керосин свещ с бяло стъкло на маса.

 • V 375C: Голям керамичен керосин свещ с нисъко стъкло на маса.

 • V 394: Малък керамичен свещ на маса, прост.

 • V 394 -06: Керамичен свещ с сребърен капак на маса.

           V 391 -07       V 391C     V 391       V 391 -06

  V 393 -07   V 393C       V 395C      V 393      V 393 -06

 • V 391 -07: Голям керамичен свещ на закачане, с верига дракон и сребърен капак с гирлянда.

 • V 391C: Голям керамичен керосин свещ на закачане, с верига  дракон и бяло стъкло.

 • V 391: Голям керамичен свещ на закачане, с верига  дракон, прост.

 • V 391 -06: Голям керамичен свещ на закачане, с верига  дракон и сребърен капак.

 • V 393 -07: Малък керамичен свещ с сребърен капак с гирлянда и металена база на маса.

 • V 393C: Керамичен керосин свещ с бяло стъкло и металена база.

 • V 395C: Малък керамичен керосин свещ с бяло стъкло на маса.  

 • V 393: Малък керамичен свещ с металена база на маса.

 • V 393 -06: Малък керамичен свещ с сребърен капак и металена база на маса.

            V 382             V 384          V 387          V 369

 

 • V 382: Голям керамичен свещ с пластинка.  

 • V 384: Малък керамичен свещ с пластинка.

 • V 387: IGLOO керамичен свещ.

 • V 369: Фар керамичен свещ.

   V 365 V 355 V 353 V 364    V 356   V 368    V 367

 

 • V 365: Топка керамичен свещ.

 • V 355: Тамян сандък.

 • V 353: Кадило с дървена база.

 • V 364: Нисък керамичен свещ с пластинка.

 • V 356: Лампа на малък свещ (resso).

 • V 368: Керамичен парфюм апарат.

 • V 367: Метален парфюм апарат с дървена база.