Home
Up

Религиозен продукти

Серия R (бордо - мрамор вид)  

                   R 291 -02     R 291A       R 291

        R 293A      R 293 -02   R 293       R 295A   R 295B

 

 • R 291 -02: Голям керамичен свещ на закачане, с злато и сребро, с верига  дракон и бронзов капак.

 • R 291A: Голям керамичен керосин свещ на закачане, с злато и сребро, с верига  дракон.

 • R 291: Голям керамичен свещ на закачане, с злато и сребро, с верига  дракон, прост.

 • R 293A: Керамичен керосин свещ с стъкло на маса.

 • R 293 -02: Керамичен свещ с бронзов капак на маса.

 • R 293: Малък керамичен свещ на маса, прост.

 • R 295A: Малък керамичен керосин свещ с стъкло на маса.  

 • R 295B: Малък керамичен керосин свещ с механизъм на маса.  

 
 
               R 290 -02      R 290A        R 290

 

   R 294A       R 294 -02     R 294      R 275A   R 275B

 

 • R 290 -02: Малък керамичен свещ на закачане, с верига колан и бронзов капак.

 • R 290A: Малък керамичен керосин свещ на закачане, с верига колан.

 • R 290: Малък керамичен свещ на закачане, с верига колан, прост.

 • R 294A: Керамичен керосин свещ с стъкло на маса.

 • R 294 -02: Керамичен свещ с бронзов капак на маса.

 • R 294: Керамичен свещ на маса, прост.

 • R 275A: Голям керамичен керосин свещ с нисъко стъкло на маса.  

 • R 275B: Голям керамичен керосин свещ с механизъм на маса.  

 
 
           R 282           R 284             R 287          R 269

 

 • R 282: Голям керамичен свещ с пластинка.

 • R 284: Малък керамичен свещ с пластинка.

 • R 287: IGLOO керамичен свещ.

 • R 269: Фар керамичен свещ.

 
 
   R 265         R 264     R 253    R 255   R 256  R 268      

 • R 265: Топка керамичен свещ.

 • R 264: Нисък керамичен свещ с пластинка.

 • R 253: Кадило с дървена база.

 • R 255: Тамян сандък.

 • R 256: Лампа на малък свещ (resso).

 • R 268: Керамичен парфюм апарат.