Home
Up

Религиозен продукти

Серия Ε (лазурен - мрамор вид)

                     291 -02     291A      291

       293A         293 -02     293     295A   295B

 

 • E 291 -02: Голям керамичен свещ на закачане, с злато и сребро, с верига  дракон и бронзов капак..

 • E 291A: Голям керамичен керосин свещ на закачане, с злато и сребро, с верига  дракон.

 • E 291: Голям керамичен свещ на закачане, с злато и сребро, с верига  дракон, прост.

 • E 293A: Керамичен керосин свещ с стъкло на маса.  

 • E 293 -02: Керамичен свещ с бронзов капак на маса.

 • E 293: Малък керамичен свещ на маса, прост.

 • E 295A: Малък керамичен керосин свещ с стъкло на маса.  

 • E 295B: Малък керамичен керосин свещ с механизъм на маса.  

                 290 -02      290A      290

     294A     294 -02      294        275A   275B

 

 • E 290 -02: Малък керамичен свещ на закачане, с верига колан и бронзов капак.

 • E 290A: Малък керамичен керосин свещ на закачане, с верига колан.

 • E 290: Малък керамичен свещ на закачане, с верига колан, прост.

 • E 294A: Керамичен керосин свещ с стъкло на маса.  

 • E 294 -02: Керамичен свещ с бронзов капак на маса.

 • E 294: Керамичен свещ на маса, прост.

 • E 275A: Голям керамичен керосин свещ с нисъко стъкло на маса.

 • E 275B: Голям керамичен керосин свещ с механизъм на маса.

             E 282             E 284          E 287          E 269

 

 • E 282: Голям керамичен свещ с пластинка. 

 • E 284: Малък керамичен свещ с пластинка.

 • E 287: IGLOO керамичен свещ.

 • E 269: Фар керамичен свещ.

265 255 253 264  Q 256  256 268  267

 • E 265: Топка керамичен свещ.

 • E 255: Тамян сандък.

 • E 253: Кадило с дървена база.

 • E 264: Нисък керамичен свещ с пластинка.

 • Q 256: Лампа на малък свещ (resso), с едно краска.

 • E 256: Лампа на малък свещ (resso).

 • E 268: Керамичен парфюм апарат.

 • E 267: Метален парфюм апарат с дървена база.